Projekty EU


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
8. Oś Priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: "Wdrożenie internetowej platformy B2b celem integracji i autoryzacji procesów biznesowych zamówień, sprzedaży, dystrybucji i serwisu maszyn pomiędzy Budropol Sp. J. a partnerami".

Nazwa beneficjenta: KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAWY MASZYN BUDOWLANYCH "BUDROPOL" SPÓŁKA JAWNA A.BĘDKOWSKI, R.LICZBERSKI I INNI


Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-176/13-00

Wartość projektu: 471 000,00 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 329 700,00 zł
Okres realizacji: styczeń 2014 - wrzesień 2014Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek ulepszonych usług”
nr UDA-RPSL.01.02.04-00-705/09-00

Nazwa Beneficjenta:
Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych
„BUDROPOL” Spółka jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni


Wartość projektu: 1 537 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 750 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013Działanie PO IG 8.2

Firma Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni .  pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu:

Wdrożenie internetowej platformyB2B celem integracji i automatyzacji procesów biznesowych zamówień, sprzedaży, dystrybucji i serwisu

maszyn pomiędzy Budropol Sp.J. a partnerami.


Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-24-176/13


W związku z powyższym firma  Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B

Zapytania ofertowe związane w projektem do pobrania :